BEVERAGE.CASH – Thống Nhất Mật Mã Và Nền Kinh Tế Thực – ICO Review

*Website: https://beverage.cash/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… *WhitePaper: https://beverage.cash/WhitePaper.pdf *Telegram: https://telegram.me/BeverageCash *Facebook: https://web.facebook.com/beveragecoin… *Twitter: https://twitter.com/BeverageCash?lang=en *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 BEVERAGE.CASH – Thống Nhất Mật Mã Và Nền Kinh Tế Thực – ICO Review *Website: https://neironix.io/ https://tokensale.neironix.io/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… *WhitePaper:…

Thông tin về ICO, phân bổ quỹ, phân bổ token của IOVO

Website: http://iovo.io/ Whitepaper: http://iovo.io/assets/whitepaper.pdf Telegram: https://t.me/iovoledger Facebook: https://www.facebook.com/iovoledger/ Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bitcointalk usename: jonismokerxz https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1849814 Ethereum wallet: 0x8b899cb9E82374e83aEAaadc783dB4e52E62bAfe Thông tin về ICO, phân bổ quỹ, phân bổ token của IOVO

Tính năng và Thông số Token – Review ICO IZIChain Part 4

Link của trang website : https://www.izichain.network/ link to the whitepaper : https://www.izichain.network/WhitePaper-IZIChain-VN.pdf Link Facebook : https://www.facebook.com/izichainnetwork Link Twitter : https://twitter.com/chain_izi Link Telegram : https://t.me/izichainnetwork Bitcointalk Username: Thai19 My Bitcointalk Adress ⇒ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506 Tính năng và Thông số Token – Review…

eXdorado ICO REVIEW Thông tin chung

Website: https://exdorado.com/ Wihtepaper: https://exdorado.com/wp-content/uploads/2018/09/WPeXdorado1.00.pdf Twitter: https://twitter.com/exdorado Telegram: https://t.me/joinchat/IT5vNEoGS2sepFXFdhyUuw Author Username: denisgud Autho URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2294340 My Ethereum Address: 0xdCFad490Ee26e80AE33120072e2c594CCa249736 eXdorado ICO REVIEW Thông tin chung Alfred Taudes ist bereits seit 20 Jahren an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig und hat 2017 gemeinsam…

Repay.me ICO REVIEW – Giới thiệu đội ngũ dự án và thông tin bán Token

More infomations: Website: https://www.remecoin.io/ Whitepaper: https://www.remecoin.io/whitepaper_en… Twitter: https://twitter.com/repay_me Telegram: https://t.me/joinchat/G3eZNw7m_7-mEQ7… ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Author: peteranh910 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2347591 ETH: 0x91406B5d57893E307f042D71C91e223a7058Eb72 Repay.me ICO REVIEW – Giới thiệu đội ngũ dự án và thông tin bán Token More infomations: Website: https://www.remecoin.io/ Whitepaper: https://www.remecoin.io/whitepaper_en… Twitter:…

Masternet ICO REVIEW – Thông tin chung

Website: https://masternet.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1k7yugUk50oU_ktERfB4G4to_XN07pqlX/view Twitter: https://twitter.com/MasternetMASH Facebook: https://www.facebook.com/masternetproject/ Telegram: https://t.me/joinchat/IlRXRk6ja0sgXRXZAfRhKg By: dungnguyen2705 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 Masternet ICO REVIEW – Thông tin chung website: https://scia.io whitepaper: https://scia.io/white_paper_v1.1.pdf name Bountyhive: pudroikoff https://bountyhive.io/r/pudroikoff Stem Cell Innovations Рассматриваем ICO проект

Excalibur OS ICO REVIEW – Thông tin chung-by Moon Insider

Website: https://excaliburos.com/ Whitepaper: http://excaliburos.com/whitepaper/Excalibur-OS-whitepaperv1.1.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5032767 Twitter: https://twitter.com/OsExcalibur Facebook: https://www.facebook.com/ExcaliburOS/ Telegram: https://t.me/excaliburico By: dungnguyen2706 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 Excalibur OS ICO REVIEW – Thông tin chung-by Moon Insider Ethershift is a service that allows users to quickly and easily exchange…

UCIM ICO REVIEW – Thông tin chung

Website: https://ucim.io/ Twitter: https://twitter.com/ucimofficial Facebook: https://www.facebook.com/UCIM-United-Conference-of-Internet-Money-1815207551894958/?ref=br_rs Telegram: https://t.me/UCIMIO By: dungnguyen2706 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 UCIM ICO REVIEW – Thông tin chung Website: https://ucim.io/ Twitter: https://twitter.com/ucimofficial Facebook: https://www.facebook.com/UCIM-United-Conference-of-Internet-Money-1815207551894958/?ref=br_rs Telegram: https://t.me/UCIMIO By: dungnguyen2706 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 UCIM ICO REVIEW – Thành…