Giới thiệu dự án ICO Gigzi – Công nghệ sổ kế toán phân tán

Website: https://www.gigzi.com/ Whitepaper: https://gigzi.com/whitepaper ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5047392.0 Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5055492.0 Telegram: https://t.me/gigzi Twitter: https://twitter.com/gigziofficial Facebook: https://www.facebook.com/gigziofficial Reddit: https://www.reddit.com/r/Gigzi Medium: https://medium.com/gigzi —————————————- Profile Bitcointalk URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2327556 Giới thiệu dự án ICO Gigzi – Công nghệ sổ kế toán phân tán WEBSITE: https://www.authpaper.io…

Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia dự án ICO Platio

Website: https://platio.io/ Whitepaper: https://platio.io/static/docks/platio-whitepaper.pdf Onepager: https://platio.io/static/docks/platio-onepager.pdf Twitter: https://twitter.com/Platioecosystem Facebook: https://www.facebook.com/platio.io/ Telegram: https://t.me/platioecosystem —————————————— Author: chimthom9 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia dự án ICO Platio

Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia dự án ICO Neironix

🌐Website: https://tokensale.neironix.io/ 🌐Whitepaper: https://tokensale.neironix.io/files/whitepapper/en.pdf 🌐ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4836574.0 🌐Telegram: https://t.me/neironix_enn Video by: chimthom9 Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia dự án ICO Neironix

Tính năng và Thông số Token – Review ICO IZIChain Part 4

Link của trang website : https://www.izichain.network/ link to the whitepaper : https://www.izichain.network/WhitePaper-IZIChain-VN.pdf Link Facebook : https://www.facebook.com/izichainnetwork Link Twitter : https://twitter.com/chain_izi Link Telegram : https://t.me/izichainnetwork Bitcointalk Username: Thai19 My Bitcointalk Adress ⇒ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506 Tính năng và Thông số Token – Review…

Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia dự án ICO AvailCom

Website: https://availcom.io/ Whitepaper: https://goo.gl/36q7xL Twitter: https://twitter.com/ComAvail?lang=ru Facebook: https://www.facebook.com/groups/17677… Telegram: https://t.me/availcom —————————————– Author: chimthom9 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 ETH: 0x95483EBC6291f72858e20309f6738F434Afb7F36 Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia dự án ICO AvailCom Website: https://availcom.io/ Whitepaper: https://goo.gl/36q7xL Twitter: https://twitter.com/ComAvail?lang=ru Facebook: https://www.facebook.com/groups/17677… Telegram: https://t.me/availcom…