Giới thiệu dự án ICO Gigzi – Công nghệ sổ kế toán phân tán

Website: https://www.gigzi.com/ Whitepaper: https://gigzi.com/whitepaper ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5047392.0 Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5055492.0 Telegram: https://t.me/gigzi Twitter: https://twitter.com/gigziofficial Facebook: https://www.facebook.com/gigziofficial Reddit: https://www.reddit.com/r/Gigzi Medium: https://medium.com/gigzi —————————————- Profile Bitcointalk URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2327556 Giới thiệu dự án ICO Gigzi – Công nghệ sổ kế toán phân tán WEBSITE: https://www.authpaper.io…

ASOBI COIN ICO Review – Nền tảng nội dung phụ phân tán đầu tiên trên thế giới – HOT ICO 2018

ASOBI COIN ICO Review – Nền tảng nội dung phụ phân tán đầu tiên trên thế giới – HOT ICO 2018 — website: https://asobimo.io/en/?ls=1 facebook: https://www.facebook.com/Asobi-Coin-130436194467568/ twitter: https://twitter.com/AsobiCoin —- my bitcointalk: xuanha54 ASOBI COIN ICO Review – Nền tảng nội…

Neogame ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Website: http://neogame.io/en/ Whitepaper: https://neogame.io/wp-content/uploads/2018/08/Neogame_WhitePaper-Aug18.pdf Facebook: https://www.facebook.com/groups/1976299652664640/ Twitter: https://twitter.com/neogame11?lang=ru/ Telegram: https://t.me/neogame_bounty Bitcointalk username: parkysik My Profile BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1133078 My ETH wallet: 0xf8c3305cE2468135d5aa1058aE56d8fE21Eb642f Neogame ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Thông tin về ICO, phân bổ quỹ, phân bổ token của IOVO

Website: http://iovo.io/ Whitepaper: http://iovo.io/assets/whitepaper.pdf Telegram: https://t.me/iovoledger Facebook: https://www.facebook.com/iovoledger/ Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bitcointalk usename: jonismokerxz https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1849814 Ethereum wallet: 0x8b899cb9E82374e83aEAaadc783dB4e52E62bAfe Thông tin về ICO, phân bổ quỹ, phân bổ token của IOVO

[Review ICO] Đánh giá dự án MultiChainExchange (phần 1)

Website: https://multichainexchange.io/en/ Whitepaper: https://multichainexchange.io/wp-content/uploads/2018/08/white-paper.pdf ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4900276 Facebook: https://www.facebook.com/multichainexchange ——————————— Author: Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án MultiChainExchange (phần 1)

Liquid8 ICO Review – Phân tích Dự án

Website: https://lq8.io/ White Paper: https://lq8.io/assets/docs/whitepaper_4.pdf Twitter: https://twitter.com/LQ8_Liquid8 Facebook: https://www.facebook.com/LQ8.io/ Telegram: https://t.me/lq8en Bitcointalk username: parkysik My Profile BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1133078 My ETH wallet: 0xf8c3305cE2468135d5aa1058aE56d8fE21Eb642f Liquid8 ICO Review – Phân tích Dự án wbs18 dubai ico pitch treecoin

[Review/ICO] Engineer.ai – Tạo phần mềm riêng biệt cho bạn thật dễ dàng nhưng hiệu quả

[Review/ICO] Engineer.ai – Tạo phần mềm riêng biệt cho bạn thật dễ dàng nhưng hiệu quả Web: https://token.engineer.ai/ Whitepaper: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/engineer.ai-demo/Whitepaper+-+Engineer.ai+v4.01.pdf Twitter: https://twitter.com/engineeringai Facebook: https://www.facebook.com/engineeringai Telegram: https://t.me/Engineer_ai_Official CSBounty support group: https://t.me/CSBounty Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5023540 ============ 🍀 Username bitcointalk: jasmine226 🍀 My profile…

[Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE Papusha (Phần 1)

Website: https://papusha.io/ Whitepaper: https://papusha.io/files/White-Paper-Papusha-ICO-ENG(v5-edit-19-06-18).pdf Twitter: https://twitter.com/papushatech Facebook: https://www.facebook.com/Papusha-Rocket-Technology-241396259943698 ——————————————————- Author: Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE Papusha (Phần 1) alivecasino ico review – Sòng bạc tiền điện tử đầu…

Labelscoin ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

—————————————————————————————— WEBSITE: https://www.labelscoin.io/ WHITEPAPER: https://www.labelscoin.io/LABELSCOIN_WH_v0.5.pdf ANN BITCOINTALK: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975736 TELEGRAM: https://t.me/labelscoinblockchain By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Labelscoin ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng Solista yoselin ico de el estor izabal

Fanchain ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

————————————————————————————————————- Website: https://fanchain.com/ Whitepaper: https://fanchain.com/whitepaper/ Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4423520 Telegram https://t.me/joinchat/HMX3kA5Y_7f1BO7i_jRqSA Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 Fanchain ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper