HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà.

HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà. Homelend kết nối người vay và người cho vay một cách độc đáo, được kiểm soát bởi các…

Clanplay ICO Review – Phân tích Dự án

Website :http://www.clan-play.com/ WP : https://www.clan-play.com/assets/pdf/ClanPlay-WhitePaper.pdf Twitter: https://twitter.com/ClanPlayApp Facebook: https://www.facebook.com/clanplay Telegram: https://t.me/ggmarketplace Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1381990;sa=summary ETH: 0xC9B0B1d04Ed358867e303DD3c07e289DE0359079 Clanplay ICO Review – Phân tích Dự án