[Review/ICO] Engineer.ai – Tạo phần mềm riêng biệt cho bạn thật dễ dàng nhưng hiệu quả

[Review/ICO] Engineer.ai – Tạo phần mềm riêng biệt cho bạn thật dễ dàng nhưng hiệu quả Web: https://token.engineer.ai/ Whitepaper: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/engineer.ai-demo/Whitepaper+-+Engineer.ai+v4.01.pdf Twitter: https://twitter.com/engineeringai Facebook: https://www.facebook.com/engineeringai Telegram: https://t.me/Engineer_ai_Official CSBounty support group: https://t.me/CSBounty Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5023540 ============ 🍀 Username bitcointalk: jasmine226 🍀 My profile…

[Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE Papusha (Phần 1)

Website: https://papusha.io/ Whitepaper: https://papusha.io/files/White-Paper-Papusha-ICO-ENG(v5-edit-19-06-18).pdf Twitter: https://twitter.com/papushatech Facebook: https://www.facebook.com/Papusha-Rocket-Technology-241396259943698 ——————————————————- Author: Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE Papusha (Phần 1) alivecasino ico review – Sòng bạc tiền điện tử đầu…

Labelscoin ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

—————————————————————————————— WEBSITE: https://www.labelscoin.io/ WHITEPAPER: https://www.labelscoin.io/LABELSCOIN_WH_v0.5.pdf ANN BITCOINTALK: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975736 TELEGRAM: https://t.me/labelscoinblockchain By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Labelscoin ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng Solista yoselin ico de el estor izabal

Fanchain ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

————————————————————————————————————- Website: https://fanchain.com/ Whitepaper: https://fanchain.com/whitepaper/ Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4423520 Telegram https://t.me/joinchat/HMX3kA5Y_7f1BO7i_jRqSA Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 Fanchain ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

[Review ICO] Đánh giá dự án Hashbon (Phần 1)

Whitepaper: https://hashbon.com/info/whitepaper_eng.pdf Website: https://hashbon.com/ Facebook: https://www.facebook.com/hashbon/ Twitter: https://twitter.com/hashbon —————————————————————————- Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 My ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án Hashbon (Phần 1)

PREVIEW ICO PLATIO ( PGAS ) – Đánh Giá Dự Án Platio phần 2

More infomation Website: https://www.platio.io/ Onepager: https://platio.io/static/docks/platio-onepager.pdf Whitepaper: https://www.platio.io/static/docks/platio-whitepaper.pdf **My channel : https://www.youtube.com/channel/UC9x_vLq5ZY4uHVXxJXoM9kw ———————————————————————————————————– ** Bitcointalk username : messi1306 **Bitcointalk profile url :https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1267652; **Wallet : 0xf0834afef4286bd8b94840e0252cdfa7cee121b7 #ico#bitcointalk#bounty PREVIEW ICO PLATIO ( PGAS ) – Đánh Giá Dự Án Platio phần 2