HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà.

HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà. Homelend kết nối người vay và người cho vay một cách độc đáo, được kiểm soát bởi các…

Homelend – ICO Review – Homelend İco Analiz

Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/HMDHomelend/ Twitter Sayfası: https://twitter.com/HomelendHMD Web Sitesi: https://www.ingotcoin.io White Paper: https://homelend.io/files/Whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?top… Bitcointalk Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?top… Github: https://github.com/HomeLend Reddit: https://www.reddit.com/r/Homelend/ Medium: https://medium.com/homelendblog Telegram: https://t.me/HomelendPlatform Author: HckDeFace Bitcointalk Kullanıcı Linkim: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1182196 Homelend – ICO Review – Homelend İco Analiz