đánh giá chi tiết dự án bitcoinbing ico reviews

Website: https://www.bitcoinbing.io/ ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5037403.msg46144019#msg46144019 Whitepaper: https://www.bitcoinbing.io/bitcoin%20bing.pdf —— My Bitcointalk username: tomcuire18 Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2303904 đánh giá chi tiết dự án bitcoinbing ico reviews WEBSITE – https://www.decoin.io/ ANN – https://bitcointalk.org/index.php?topic=3311450 WHITEPAPER – https://www.decoin.io/Decoin-WhitePaper-v1.81-28.03-en.pdf TELEGRAM – https://t.me/xDECOIN █▬▬▬▬▬▬█▼Крипто Банкир▼█▬▬▬▬▬▬▬█ MY LOGIN BITCOINTALK:…

Giới Thiệu Dự Án ICO Z-POP Dream

Website : https://z-popdream.io/ WP : https://z-popdream.io/docs/whitepapers/zpopdream-whitepaper-en.pdf Twitter: https://twitter.com/zpopdream Facebook: https://www.facebook.com/zpopdream Telegram: https://t.me/zpopdream ===================PROOF OF AUTHOR================== Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2315441 ETH: 0x9C360546a6C68b4c15107164Bb18fb690976e4a1 Giới Thiệu Dự Án ICO Z-POP Dream Website : https://www.laneaxis.io PRODUCT WEBSITE: http://www.laneaxis.com/ U.S PATENT: https://www.laneaxis.io/pat9928475.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3620267.0 WP : https://www.laneaxis.io/assets/whitepaper/laneaxis-whitepaper-eng.pdf…

Repay.me ICO REVIEW – Giới thiệu đội ngũ dự án và thông tin bán Token

More infomations: Website: https://www.remecoin.io/ Whitepaper: https://www.remecoin.io/whitepaper_en… Twitter: https://twitter.com/repay_me Telegram: https://t.me/joinchat/G3eZNw7m_7-mEQ7… ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Author: peteranh910 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2347591 ETH: 0x91406B5d57893E307f042D71C91e223a7058Eb72 Repay.me ICO REVIEW – Giới thiệu đội ngũ dự án và thông tin bán Token More infomations: Website: https://www.remecoin.io/ Whitepaper: https://www.remecoin.io/whitepaper_en… Twitter:…

Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia dự án ICO AvailCom

Website: https://availcom.io/ Whitepaper: https://goo.gl/36q7xL Twitter: https://twitter.com/ComAvail?lang=ru Facebook: https://www.facebook.com/groups/17677… Telegram: https://t.me/availcom —————————————– Author: chimthom9 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 ETH: 0x95483EBC6291f72858e20309f6738F434Afb7F36 Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia dự án ICO AvailCom Website: https://availcom.io/ Whitepaper: https://goo.gl/36q7xL Twitter: https://twitter.com/ComAvail?lang=ru Facebook: https://www.facebook.com/groups/17677… Telegram: https://t.me/availcom…

[Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE Papusha (Phần 1)

Website: https://papusha.io/ Whitepaper: https://papusha.io/files/White-Paper-Papusha-ICO-ENG(v5-edit-19-06-18).pdf Twitter: https://twitter.com/papushatech Facebook: https://www.facebook.com/Papusha-Rocket-Technology-241396259943698 ——————————————————- Author: Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE Papusha (Phần 1) alivecasino ico review – Sòng bạc tiền điện tử đầu…

WULET ICO REVIEW – Giới thiệu dự án

WULET Website https://wulet.io/ WULET Whitepaper https://wulet.io/wu_pres_en.pdf WULET ANN https://bitcointalk.org/index.php?top… WULET Twitter http://twitter.com/wulet_io WULET Facebook http://facebook.com/wulet.io/ WULET Linkedin https://www.linkedin.com/company/wulet/ WULET Reddit https://www.reddit.com/r/WULET_IO WULET Medium https://medium.com/@wulet.io WULET Telegram https://t.me/wulet_io ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Author: peteranh910 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2347591 ETH: 0x91406B5d57893E307f042D71C91e223a7058Eb72 WULET ICO REVIEW – Giới…

[Review ICO] Đánh giá dự án Hashbon (Phần 1)

Whitepaper: https://hashbon.com/info/whitepaper_eng.pdf Website: https://hashbon.com/ Facebook: https://www.facebook.com/hashbon/ Twitter: https://twitter.com/hashbon —————————————————————————- Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 My ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án Hashbon (Phần 1)

PREVIEW ICO PLATIO ( PGAS ) – Đánh Giá Dự Án Platio phần 2

More infomation Website: https://www.platio.io/ Onepager: https://platio.io/static/docks/platio-onepager.pdf Whitepaper: https://www.platio.io/static/docks/platio-whitepaper.pdf **My channel : https://www.youtube.com/channel/UC9x_vLq5ZY4uHVXxJXoM9kw ———————————————————————————————————– ** Bitcointalk username : messi1306 **Bitcointalk profile url :https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1267652; **Wallet : 0xf0834afef4286bd8b94840e0252cdfa7cee121b7 #ico#bitcointalk#bounty PREVIEW ICO PLATIO ( PGAS ) – Đánh Giá Dự Án Platio phần 2