HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà.

HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà. Homelend kết nối người vay và người cho vay một cách độc đáo, được kiểm soát bởi các…

SPARKSTER.ME – Đưa ý tưởng của bạn vào thực tế – ICO Review

* Website: http://sparkster.me/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4350911.0 *WhitePaper: https://sparkster.me/#Whitepaper *Telegram: https://t.me/SparksterICO *Facebook: https://www.facebook.com/sparkster.me/ *Twitter: https://twitter.com/Sparkster_Me *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 SPARKSTER.ME – Đưa ý tưởng của bạn vào thực tế – ICO Review