Repay.me ICO REVIEW – Giới thiệu đội ngũ dự án và thông tin bán Token

More infomations: Website: https://www.remecoin.io/ Whitepaper: https://www.remecoin.io/whitepaper_en… Twitter: https://twitter.com/repay_me Telegram: https://t.me/joinchat/G3eZNw7m_7-mEQ7… ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Author: peteranh910 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2347591 ETH: 0x91406B5d57893E307f042D71C91e223a7058Eb72 Repay.me ICO REVIEW – Giới thiệu đội ngũ dự án và thông tin bán Token More infomations: Website: https://www.remecoin.io/ Whitepaper: https://www.remecoin.io/whitepaper_en… Twitter:…

[Review/ICO] Engineer.ai – Tạo phần mềm riêng biệt cho bạn thật dễ dàng nhưng hiệu quả

[Review/ICO] Engineer.ai – Tạo phần mềm riêng biệt cho bạn thật dễ dàng nhưng hiệu quả Web: https://token.engineer.ai/ Whitepaper: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/engineer.ai-demo/Whitepaper+-+Engineer.ai+v4.01.pdf Twitter: https://twitter.com/engineeringai Facebook: https://www.facebook.com/engineeringai Telegram: https://t.me/Engineer_ai_Official CSBounty support group: https://t.me/CSBounty Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5023540 ============ 🍀 Username bitcointalk: jasmine226 🍀 My profile…