[ICO ITA REVIEW] IRONX, l’exchange semplice, sicuro e regolamentato

[ICO ITA REVIEW] IRONX, l'exchange semplice, sicuro e regolamentato
IRONX, l’exchange semplice, sicuro e regolamentato

ICO: https://ironx.io/
Facebook: https://www.facebook.com/IronXExchange/
Twitter: https://twitter.com/IronXExchange
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ironx-exchange/
WhitePaper: https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf
BitcoinTalk (ANN): https://bitcointalk.org/index.php?topic=5059654
—————————————————————————–
Author: flik8888 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1642127)

[ICO ITA REVIEW] IRONX, l’exchange semplice, sicuro e regolamentato