HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà.

HomeLend ICO REVIEW - một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà.
HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà.

Homelend kết nối người vay và người cho vay một cách độc đáo, được kiểm soát bởi các hợp đồng thông minh, mà không liên quan đến người trung gian.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đường Links bên dưới:

Author: xoctoan21
Website: https://homelend.io/
Whitepaper: https://homelend.io/files/Whitepaper.pdf
Twitter: https://twitter.com/HomelendHMD
Facebook: https://www.facebook.com/HMDHomelend/
Telegram: https://t.me/HomelendPlatform
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2130744
ETH: 0x5465Ca69C2Afc96d05D0247d43813de28AF38C04

HomeLend ICO REVIEW – một nền tảng phân cấp cho phép thế hệ tiếp theo của tài trợ thế chấp mua nhà.